კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

პუბლიკაციები

ინვესტორი და ფინანსური განათლება

ინვესტორი და ფინანსური განათლება

ფინანსური განათლების ამაღლების კუთხით, საქართველოს ეროვნული ბანკის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის დეპარტამენტი გთავაზობთ ინფორმატიულ და საგანმანათლებლო ბროშურებს, ინფოგრაფიკებსა და გამოცემებს ფინანსური ბაზრების სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე, მონაწილეებზე, პროცესებსა და ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებულ როგორც საბაზისო ისე შედარებით კომპლექსურ საკითხებზე. აღნიშნული ნაშრომების მიზანია წამახალისებელი საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა ნებისმიერი ასაკისა და ტიპის მკითხველისთვის. 

სხვა პუბლიკაციები