კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო

საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო (საკრედიტო ბიურო ან ბიურო) საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრირებული მეწარმე სუბიექტია, რომელიც: 

  • აგროვებს, ინახავს, ამუშავებს და გასცემს პირის შესახებ საკრედიტო ინფორმაციას. მომხმარებლების მიერ აღებული სესხების და სხვა ვალდებულებების შესახებ ინფორმაცია მის მონაცემთა ბაზაში ინახება და მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიას ქმნის.
  • მონაცემთა ბაზაში არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებსა და მისი მომსახურებით მოსარგებლე სხვა პირებს საკრედიტო ბიურო აჩვენებს, თუ როგორ ფარავს/ფარავდა მომხმარებელი სესხებს თუ სხვა ვალდებულებებს.
  • საკრედიტო ისტორიაზე დაყრდნობით ადგენს და ანგარიშობს მომხმარებლის საკრედიტო ქულასა და რეიტინგს, რომლებიც, თავის მხრივ, აჩვენებს დაინტერესებულ პირებს, თუ რა რისკთან არის დაკავშირებული მომხმარებლისთვის ფულის სესხება თუ სხვა ვალდებულების დაკისრება და რა ალბათობით შეძლებს მომხმარებელი თანხის გადახდას.

საკრედიტო ბიუროდან მომხმარებელთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოთხოვა შესაძლებელია მხოლოდ ამავე მომხმარებლის თანხმობის საფუძველზე. 

საქართველოში საკრედიტო ბიუროს სტატუსით მხოლოდ ერთი ორგანიზაციაა დარეგისტრირებული - სს „კრედიტინფო საქართველო“

მომხმარებელს შეუძლია დარეგისტრირდეს კრედიტინფო საქართველოს ვებგვერდზე და ისარგებლოს ფასიანი და უფასო მომსახურებებით.