კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ახალი სამსახურის ძებნა

თუ ახალი სამსახურის ძებნაზე დაიწყეთ ფიქრი, პირველ რიგში, იმაზე უნდა დაფიქრდეთ, როგორ სამსახურს ეძებთ, რა კრიტერიუმებია თქვენთვის მნიშვნელოვანი, რამდენად შესაბამისობაში ხართ თქვენთვის სასურველ სამსახურთან და რა არის თქვენი უპირატესობები და შესაძლებლობები, რაც ამ ტიპის სამსახურის მოძიებაში დაგეხმარებოდათ. მას შემდეგ, რაც საკუთარ თავსა და სურვილებში გაერკვევით, სამსახურის ძიების პროცესს გაცილებით მომზადებულიც წარმართავთ და არასაჭირო ან თქვენთვის შეუფერებელ ვაკანსიებსა თუ გასაუბრებებზეც დროსა და ძალისხმევას დაზოგავთ.

გაითვალისწინეთ, რომ სხვა ნებისმიერი ახალი შესაძლებლობის მსგავსად, სამსახურის მოძიებაც არა მხოლოდ გარემო პირობებზე, არამედ თავად ადამიანის განწყობასა და ძალისხმევაზეცაა დამოკიდებული. ამიტომ, ამ ეტაპისთვის სათანადოდ მომზადება და მოთმინების გამოჩენა საკმაოდ მნიშვნელოვანია.

სამსახურის მოსაძიებლად საჭირო ეტაპები და მათი თანმიმდევრობა შესაძლოა განსხვავებული იყოს. ბევრი მათგანის არსებობა დამოკიდებული იქნება იმაზე, პირველად ეძებთ სამსახურს, თუ არსებულის შეცვლას აპირებთ, თავად დაიწყეთ ახალ სამსახურზე ფიქრი თუ დამაფიქრებელი შემოთავაზება მიიღეთ და გადაწყვიტეთ შრომითი ბაზრისთვის გადაგეხედათ.  მთავარია, ნებისმიერ ეტაპთან დაკავშირებით სათანადო ინფორმაციას ფლობდეთ და ყველა მათგანს კარგად მომზადებული შეხვდეთ. 

სამსახურის მოძიების ზოგადი ეტაპები

სტანდარტულად სამსახურის ძებნიდან დასაქმებამდე პროცესი ქვემოთ ჩამოთვლილი ეტაპებისგან შედგება:

  • თქვენი რეზიუმეს ანუ CV-ს შექმნა. რეზიუმე ეს არის გარკვეული ფორმის მქონე დოკუმენტი, რომელშიც მიუთითებთ თქვენს მონაცემებს, განათლებას, სამუშაო გამოცდილებას, ინტერესებს და სხვა ინფორმაციას რაც თქვენი შეხედულებით და/ან ვაკანსიის მოთხოვნების მიხედვით მნიშვნელოვანია. გახსოვდეთ, ვაკანსიის განხილვისას დამსაქმებელს არაერთი რეზიუმეს განხილვა მოუწევს და დაფიქრდით, რით იქნება თქვენი სხვებისგან გამორჩეული, რაც ყურადღების მასზე შეჩერებას გადააწყვეტინებს;
  • ბაზარზე არსებული ვაკანსიების მოძიება;
  • მონაცემების გაგზავნა ვაკანსიის ტექსტში მითითებული წესის მიხედვით - ხშირად, ეს ხდება ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით;
  • დაინტერესებული კომპანიის წარმომადგენელთან შეხვედრა - პირველი შეხვედრა, რომელსაც ხშირად აქვს ზოგადი ტესტირების ან გასაუბრების სახე;
  • შერჩევის ეტაპების გავლა - ვაკანსიისა და კომპანიის მოთხოვნების მიხედვით შერჩევის ეტაპები განსხვავებულია. შეიძლება, იყოს მხოლოდ ერთი ეტაპი, ან რამდენიმე;
  • თქვენთვის წარდგენილი შეთავაზების განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება.

სამსახურის საძიებო არხები

სამსახურის ძიების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი იმის გარკვევაა, თუ სად ეძიოთ ინფორმაცია არსებულ შეთავაზებებზე. იმისთვის, რომ დასაქმების ბაზარზე არსებულ სიტუაციას  გაეცნოთ, თქვენს სფეროში არსებულ მოთხოვნებს სწრაფად მოერგოთ და არსებულ ვაკანსიებზეც ფლობდეთ ინფორმაციას, რამდენიმე შესაძლო გზას შეგიძლიათ მიმართოთ, მათ შორის: 

სტაჟირება

ორგანიზაციაში მუშაობის დაწყების პირველი ეტაპი, ზოგჯერ, სტაჟირების გავლაა. სტაჟირება ეს არის ორგანიზაციასთან კონკრეტულ ვადით თანამშრომლობა, რომელსაც ორმხრივი სარგებელი ახასიათებს. ერთი მხრივ, სტაჟიორი - დასაქმებული იძენს გამოცდილებას და, ზოგ შემთხვევაში, ღებულობს ანაზღაურებასაც, ხოლო დამსაქმებელი კომპანია კი, ერთი მხრივ, იყენებს სტაჟიორის რესურსს მიმდინარე, ხშირად დროებითი საქმიანობის შესასრულებლად და მეორე მხრივ, იზიდავს პოტენციურ კანდიდატებს მომავალში დასასაქმებლად. სტაჟირება ხშირად გარდამავალი ეტაპია სამსახურის დასაწყებად. არის შემთხვევები, როდესაც ორგანიზაცია აცხადებს სტაჟირებას, თუმცა სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივას კანდიდატთან არ განიხილავს, ხოლო სხვა შემთხვევებში, კომპანია იღებს თანამშრომლობის გადაწყვეტილებას სწორედ იმ კადრთან, რომელსაც ასწავლის და რომელთან მუშაობის გამოცდილებაც აქვს.

ამიტომ, მნიშვნელოვანია, თუ პირველი სამსახურის ძიებით ხართ დაკავებული, ყურადღება მიაქციოთ გამოცხადებულ სტაჟირების პროგრამებს, გაარკვიოთ სამომავლო დასაქმების პერსპექტივა და დაიწყოთ თქვენი კარიერა ამ საფეხურით. მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებაც, რომ მაშინაც, როცა სტაჟირება მუდმივ დასაქმებას არ მოიაზრებს, ის გეხმარებათ დააგროვოთ სამუშაო გამოცდილება, შეიძინოთ სანაცნობო წრე, დაინახოთ თქვენი თავი ორგანიზაციის წევრის როლში, თქვენში გამოავლინოთ დასაძლევი სისუსტეები და თავი გამოსცადოთ იმ სფეროში, რომელშიც სამომავლოდ თქვენი ძალისხმევის ჩადებას ფიქრობთ. შესაბამისად, სტაჟირების გავლა, ნებისმიერ შემთხვევაში, გაძლევთ იმ გამოცდილებას, რაც სამომავლო დასაქმებაში შეგიწყობთ ხელს. 

სანაცნობო წრე

ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც სამსახურის მოძიებაში გამოგადგებათ,  ეს არის იმ ადამიანთა წრე, რომლებსაც შეუძლიათ დაგეხმაროთ ვაკანსიის მოძიებაში ან რეკომენდაცია გაგიწიოთ კონკრეტულ ვაკანსიაზე დასაქმებისათვის, თქვენი კომპეტენციის შესაბამისად.  ამგვარი სანაცნობო წრის დიდი ნაწილი იქმნება სტუდენტობის პერიოდში.  ხშირად, სტუდენტების პირველი სამუშაო ადგილი სწორედ ლექტორების რეკომენდაციით შემოთავაზებული სამუშაოა. სანაცნობო წრე ფართოვდება, მაგალითად, ყოფილი თანამშრომლებით, ხელმძღვანელებით, რომლებსაც შეუძლიათ თქვენი კომპეტენტურობის შეფასება. მეგობრებით ან ნაცნობებით, რომლებსაც შეუძლიათ მოგაწოდონ ინფორმაცია მათ ან სხვა კომპანიაში არსებულ ვაკანსიაზე, რეკომენდაცია გაგიწიონ კონკრეტულ პოზიციაზე დასაქმებისთვის, კონსულტაცია გაგიწიონ რეზიუმეს შედგენასა თუ გასაუბრების პროცესზე და სხვა.

ვაკანსიის საძიებო საიტები

პოპულარულია იმ საიტებით სარგებლობა, სადაც კომპანიები ვაკანსიებს ათავსებენ. საქართველოში დღესდღეობით ეს საიტები, ძირითადად, ორი ტიპისაა, ერთი, რომელზეც მხოლოდ სახელმწიფო/საჯარო სამსახურებში არსებული ვაკანსიებია განთავსებული და მეორე, რომლებზეც ყველა ტიპის, მათ შორის, კერძო სექტორიდან წამოსული ვაკანსიები იყრის თავს.

ვაკანსიის საძიებო საიტები გამოყენების თვალსაზრისით საკმაოდ მარტივი და კომფორტულია. თქვენ შეგიძლიათ მოძებნოთ კონკრეტული ორგანიზაცია, გაეცნოთ ამ კომპანიის ვაკანსიებს, ასევე, შეგიძლიათ მოძებნოთ უშუალოდ პოზიცია და ნახოთ, რამდენ კომპანიას აქვს ეს კონკრეტული თანამდებობა ვაკანტური და რა პირობებს გთავაზობენ დასაქმების შემთხვევაში. თუმცა, ამგვარ საიტებზე ვაკანსიის შესახებ  სრული ინფორმაცია ყოველთვის არაა მოცემული  და ზოგჯერ, ვარაუდის საფუძველზე გიწევთ იმის გადაწყვეტა, ღირს თუ არა თქვენი დრო დაუთმოთ ამ ვაკანსიაზე განაცხადის გაკეთებას და სხვა შესაბამისი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.

პოტენციური დამსაქმებელი კომპანიების ვებგვერდები

თუ თქვენ უკვე გადაწყვეტილი გაქვთ, სად, რა მიმართულებით გსურთ მუშაობა ან, უბრალოდ, არის ისეთი ორგანიზაცია, რომელშიც სიამოვნებით იმუშავებდით, შეგიძლიათ მათ ვებგვერდებს გაეცნოთ. რიგ შემთხვევაში ვებგვერდებზე განთავსებულია ხოლმე ინფორმაცია არსებული ვაკანსიების და კანდიდატებისადმი წაყენებული მოთხოვნების შესახებ.  თუ ვებსაიტზე ასეთ განყოფილებას ვერ მიაგენით, აუცილებლად მოიძიებთ საკონტაქტო ინფორმაციას ორგანიზაციის ტელეფონის ნომრის ან ელექტრონული ფოსტის სახით, სადაც შეძლებთ იკითხოთ ვაკანსიების შესახებ და, შესაძლებლობის შემთხვევაში, დატოვოთ თქვენი მონაცემები, რათა ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში დაგიკავშირდნენ.

შუამავალი სპეციალიზებული პირები ან ორგანიზაციები

სამუშაოს ძიების პროცესში დახმარებას გაგიწევენ ე.წ. საშუამავლო კომპანიები თუ პირები.

ისინი სამუშაო ბაზარზე არსებული კადრებისა და მათი კვალიფიკაციის შესახებ ინფორმაციას იძიებენ და როდესაც კომპანია მათ კონკრეტული ვაკანსიით მიმართავს, ისინი უწევენ რეკომენდაციას ან უბრალოდ,  დაინტერესებულ პირებს წარუდგენენ კადრებს, მათ ხელთ არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ასეთი ორგანიზაციები შეიძლება ქმნიდნენ დასაქმებით დაინტერესებული პირების ბაზას ან, უბრალოდ, კომპანიების დაკვეთით, ყოველი კონკრეტული ვაკანსიის დასაკმაყოფილებლად შესაბამის კადრს ეძიებდნენ. ეს სქემა განსაკუთრებით მაშინ გამოიყენება, როდესაც კომპანია წამყვან პოზიციაზე ეძებს კადრს და ურჩევნია შერჩევის პროცესი გარე პირს ან კომპანიას მიანდოს.

LinkedIn პლატფორმა

სამუშაოს მოძიებისთვის, ბოლო პერიოდში LinkedIn პლატფორმა საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება. ის სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა გამაერთიანებელი ონლაინ პლატფორმაა, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია განათავსოს ინფორმაცია საკუთარ თავზე. ეს არხი ერთგვარად წარმოადგენს თქვენი რეზიუმეს ონლაინ სივრცეში განთავსების შესაძლებლობას. თქვენი ინტერესებისა და დასაქმების სტატუსის მითითების შემდეგ, შესაძლებლობა გეძლევათ, დაუკავშირდეთ პოტენციურ დამსაქმებლებს ან სამუშაოს მაძიებლებს. ასევე, იყოთ ხელმისაწვდომი დაინტერესებული დამსაქმებლებისათვის.