კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

დაზოგვა

დაზოგვა ამა თუ იმ მიზნით ფულის სამომავლოდ შეგროვებაა. დაზოგვის მიზანი შეიძლება სხვადასხვა იყოს: სწავლისთვის თანხის შეგროვება, სახლის ან ავტომობილის შეძენა, გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის მომზადება და სხვა. 

დანაზოგის შესაქმნელად სხვადასხვა გზა არსებობს. მაგალითად, ამ მიზნით შესაძლოა საბანკო დეპოზიტი გახსნათ ან თანხა, უბრალოდ, სახლში შეაგროვოთ. თუმცა, დაზოგვის გზის არჩევისას გასათვალისწინებელია, რამდენად  უსაფრთხოდაა ის შენახული და რა სარგებელი და რისკები უკავშირდება დაზოგვის ამა თუ იმ მეთოდით სარგებლობას.  

ამ ბლოკში გაგაცნობთ ძირითად შეკითხვებს, რომლებიც უნდა დასვათ დანაზოგებთან დაკავშირებით და რომელზე მიღებული პასუხებიც დაგეხმარებათ, სწორად განსაზღვროთ, თუ სად და რა პირობებით იქნებოდა თანხის შეგროვება თქვენთვის უფრო ეფექტური დასახული მიზნების მისაღწევად. 

ამას გარდა, მოგაწვდით ინფორმაციას დაზოგვის მიზნების სწორად განსაზღვრისა და, საერთოდ, ფინანსური მიზნების არსებობის მნიშვნელობასა და სარგებლიანობაზე.