კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

დაზოგვის ფორმალური მეთოდები

დანაზოგის ეფექტური მართვისა და დაბანდებისთვის გაცილებით მეტი უპირატესობები აქვს დაზოგვის ფორმალურ მეთოდებს. დღესდღეობით თანხის შენახვა და დანაზოგის განთავსება  შეგიძლიათ კომერციულ ბანკში. აღსანიშნავია, რომ ანაბრის (დეპოზიტის) მიღება მოქმედი საკანონმდებლო მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეუძლია მხოლოდ კომერციულ ბანკს. ამასთან, მოქმედი კანონმდებლობა უკრძალავს მეწარმე სუბიექტს მოიზიდოს ფულადი სახსრები 20-ზე მეტი ფიზიკური პირისგან, თუ ის ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეგულაციებით არ ფუნქციონირებს, მაგალითად, არ გააჩნია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტატუსი. მაგრამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას თქვენი დანაზოგის მიღების უფლება აქვთ მხოლოდ თამასუქის გაცემის ან სესხად აღების ფორმით. შესაბამისად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში თანხის განთავსება უფრო მეტად ინვესტიციაა, ვიდრე უბრალოდ შენახვა, ამიტომ ამ მენიუში ჩვენ მხოლოდ საბანკო დეპოზიტებს შევეხებით, ხოლო ინვესტიციებთან დაკავშირებულ საკითხებს შეგიძლიათ ინვესტირების მენიუში  გაეცნოთ. 

 

რა უპირატესობები აქვს ბანკში თანხის შენახვას?

 

საპროცენტო სარგებლის მიღება

სახლში ფულის შენახვა-დაგროვებისგან განსხვავებით, საბანკო ანაბრებზე საშუალება გეძლევათ, დამატებითი საპროცენტო სარგებელი მიიღოთ.

დანაზოგი მეტად დაცულია

საბანკო ანგარიშზე განთავსებული თქვენი თანხა უფრო უსაფრთხოდაა დაცული, როგორც ბანკნოტებისა და მონეტების ფიზიკური განადგურებისგან, ასე უკანონო მითვისებისაგან.

დანაზოგს არამიზნობრივად არ დახარჯავთ

საბანკო ანგარიშზე თანხის შენახვა-დაგროვება დაგეხმარებათ არამიზნობრივ ხარჯს აარიდოთ თავი. დეპოზიტზე განთავსებული თანხა მუდმივად და მარტივად ხელმისაწვდომი არაა. იშვიათი გამონაკლისების გარდა, კომერციული ბანკები სადეპოზიტო ანგარიშთან ერთად მასთან დაკავშირებულ საგადახდო ბარათს არ გთავაზობთ. ამასთან, დეპოზიტის ზოგიერთი ტიპი სრულად გიზღუდავთ თანხის გამოყენებას დეპოზიტის ხელშეკრულების ვადის გასვლამდე. ეს კი დაზოგილი თანხის გამოყენების ხელმისაწვდომობასა და მოტივაციას გიმცირებთ. რაც იმის წინაპირობაა, რომ თანხას წინასწარ განსაზღვრული ვადის განმავლობაში და დაუხარჯავად შეინახავთ.

დაგროვების სიმარტივე

საბანკო დეპოზიტების არჩევის უპირატესობად შეგიძლიათ განიხილოთ თანხის განთავსებისა და დაგროვების სიმარტივეც. ხშირ შემთხვევაში დეპოზიტის გახსნა მინიმალური თანხითაა შესაძლებელი, ამასთან დანაზოგზე ფულის დამატება შეგიძლიათ როგორც ნაღდი სახით, ისე გადახდის აპარატებიდან შეტანის ან ინტერნეტბანკით გადარიცხვის გზით. საბანკო მომსახურების არჩევის კიდევ ერთი დადებითი მხარეა ის, რომ შეგიძლიათ ავტომატურად დააგროვოთ თანხა. კომერციული ბანკები გთავაზობენ ავტომატური გადარიცხვის მომსახურებას, რაც გულისხმობს, რომ თუ გსურთ დანაზოგის შექმნა მარტივად, შეგიძლიათ გააქტიუროთ ავტომატური გადარიცხვის მომსახურება, რომლის მეშვეობითაც, თქვენს მიერ მითითებული პერიოდულობით, წინასწარ განსაზღვრულ თანხის მოცულობას დეპოზიტის ანგარიშზე ბანკი თქვენს მაგივრად განახორციელებს. არსებობს კიდევ უფრო მოქნილი დაზოგვის მექანიზმებიც. მაგალითად, შეგიძლიათ გაააქტიუროთ მომსახურება, რომლის მიხედვითაც, უნაღდო გადახდისას ავტომატურად დააგროვებთ გადახდილი თანხის სასურველ პროცენტს. მაგალითად, თუ თქვენ მიუთითებთ რომ გადახდილი თანხის 1%-ის დაგროვება გსურთ, ყოველ გადახდილ 5 ლარზე, 5 თეთრი დაგიგროვდებათ. 

ბანკები, როგორც წესი, დეპოზიტების სახეებისა  და დაზოგვის მრავალფეროვან ალტერნატივას გთავაზობენ, რომელთა შორის არჩევანიც თქვენი მიზნების და შემოთავაზებებიდან საუკეთესოს არჩევის საფუძველზე უნდა გააკეთოთ.