კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

რა სიხშირით ახლდება ინფორმაცია საკრედიტო რეპორტში?

საკრედიტო ორგანიზაციები კრედიტინფოს ბაზაში განახლებულ ინფორმაციას ყოველდღიურ რეჟიმში აგზავნიან, რაც შესაბამისად, აისახება კიდეც საკრედიტო რეპორტშიც. 

გაითვალისწინეთ, რომ კრედიტინფოსთვის ინფორმაციის მოწოდების წესი განსხვავდება საკრედიტო და არასაკრედიტო ორგანიზაციებისთვის. საკრედიტო ორგანიზაციებს, ყოველი ახალი საკრედიტო პროდუქტის გაცემისას, შეუძლიათ სხვადასხვა გზით გააფრთხილონ მომხმარებლები კრედიტინფოსთვის ინფორმაციის გადაცემის შესახებ, მაშინ როდესაც არასაკრედიტო ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან ყოველ ახალ შემთხვევაზე, წერილობითი თანხმობა მიიღონ მომხმარებლისგან საკრედიტო ბიუროსთვის მათი ინფორმაციის  გადაგზავნის თაობაზე.