კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ფინანსური პროდუქტები და მოწყობილობები

ამ მენიუში განხილული იქნება ის ძირითადი ფინანსური პროდუქტები და მომსახურებები, რომლებიც პირადი ფინანსების მართვის პროცესში გამოიყენება, კერძოდ, კომუნალური და სხვა ტიპის გადახდების განხორციელების, თანხების გადარიცხვის, დაზოგვის და სხვა, ყოველდღიური ოპერაციების შესასრულებლად.