კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

როგორ მოქმედებენ თაღლითები?

თაღლითები სხვადასხვა გზითა და ახალ-ახალი ხერხებით ცდილობენ პოტენციური მსხვერპლის მოტყუებას და მისი თანხების მითვისებას. ეს შეიძლება იყოს ყალბი შეტყობინება ან ზარი, რომელიც თითქოსდა თქვენი ბანკისგანაა; მაცდური შეთავაზებები სოციალური ქსელების გამოყენებით რაიმეს მოგების ან გათამაშებაში მონაწილეობის შესახებ; ფულის დაბანდების სანაცვლოდ შემოთავაზებული მაღალი სარგებელი, რომელიც ბევრად აღემატება ბაზარზე არსებულ საპროცენტო განაკვეთებს; მავნე/ვირუსული პროგრამები, რომელთა საშუალებითაც თაღლითებს მსხვერპლის მოწყობილობაში შეღწევა შეუძლიათ და ა.შ. 

რადგანაც თაღლითების სამიზნე უმეტესწილად ანგარიშებია, ფინანსურ ინსტიტუტებს მოეთხოვებათ კიბერუსაფრთხოების სპეციალური მოთხოვნების დაცვა, რომელიც გათვალისწინებულია კიბერუსაფრთხოების მართვის ჩარჩოს ფარგლებში. მათ უნდა გააჩნდეთ ინფორმაციის დაცვის თანამედროვე მექანიზმები, მძლავრი ონლაინ მონიტორინგის სისტემები და მომხმარებლის ორფაქტორიანი ავთენტიფიკაციის საშუალებები. ამასთან, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები (მათ შორის, ბანკები) ვალდებული არიან გააჩნდეთ შესაბამისი მექანიზმები და პროცედურები, რომლებიც თაღლითობის რისკების იდენტიფიცირების, მონიტორინგის, ანგარიშგებისა და კონტროლის საკითხებს მოიცავს.

თუმცა, ფინანსური ორგანიზაცია უძლური იქნება თაღლითური ოპერაციებისგან მომხმარებლის დასაცავად იმ შემთხვევაში, თუ ეს უკანასკნელი საკუთარ სენსიტიურ ინფორმაციას თავად გაანდობს თაღლითს, შესაძლოა, სავსებით გაუცნობიერებლადაც და ამით მას თავის ანგარიშებზე წვდომის საშუალებას მისცემს. ამიტომ თქვენი როლი თაღლითობისგან თავის დასაცავად ძალიან მნიშვნელოვანია.