კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

სარემონტო სამუშაოების განხორციელებისთვის მზადება

მას შემდეგ, რაც დაგეგმვის ეტაპს დაასრულებთ, იწყება სარემონტო სამუშაოების განხორციელებისთვის მზადება. სამუშაოების დაწყებამდე, მნიშვნელოვანია, კვალიფიციური გუნდის შეკრება და შესასრულებელი სამუშაოების სწორად დაგეგმვა. შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად სწორედ შესაბამისი კადრების მოძიება რჩება. გავრცელებული სტერეოტიპებით, ყველა ხელოსანს სამუშაოს დათქმულ დროში შესრულებისა და პასუხისმგებლობის გააზრების პრობლემა აქვს. თუმცა, ეს პრობლემები თავს ყველა შემთხვევაში არ იჩენს და მათი წინასწარ დაზღვევა შესაძლებელია შესაბამისი შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებით და /ან კონკრეტულ სპეციალისტზე სრული ინფორმაციის მოძიებით. სამუშაოების სწორად წარმართვაში ხელოსნებთან მოლაპარაკებასთან ერთად, სამუშაოებისა და განსახორციელებელი ღონისძიებების რიგითობის სწორად განსაზღვრაც დაგეხმარებათ.

ამ ეტაპზე სასურველია დააზუსტოთ შემდეგი საკითხები:

დააზუსტეთ ჩასატარებელი სამუშაოების რიგითობა

მნიშვნელოვანია, სწორად განსაზღვროთ, კონკრეტულად რა სამუშაოები ჩატარდება რემონტის მიმდინარეობისას და როგორი იქნება მათი რიგითობა. არის სამუშაოების გარკვეული ტიპი, რომელსაც ადვილად განუსაზღვრავთ განხორციელების დროს, მაგალითად, ადვილად შევთანხმდებით რომ  ელექტრო გაყვანილობა უნდა მოწესრიგდეს კედლების დეკორატიულ გაფორმებამდე. თუმცა ყველა  სამუშაო შეიძლება ასე ადვილად დასაგეგმი არ იყოს, ამიტომ დაგჭირდებათ პროფესიონალის რჩევა. სწორად დაგეგმილი სამუშაოები დაგეხმარებათ თავიდან აირიდოთ გაუთვალისწინებელი მოვლენები და არასწორად შესრულებული სამუშაო, რაც, თავის მხრივ, დროითი და მატერიალური დანახარჯების ზრდას იწვევს;

შეარჩიეთ სარემონტო სამუშაოების დაწყების პერიოდი

თუ რემონტის დაწყება გადაწყვიტეთ, მნიშვნელოვანია, შეარჩიოთ რა პერიოდში აპირებთ ამ სამუშაოების წარმოებას. სასურველია, თუ შეარჩევთ ისეთ სეზონს, რომლის დროსაც უსაფრთხო იქნება რიგი სამუშაოების ჩატარება: მაგალითად, თუ თქვენ სახლის სახურავის შეცვლას აპირებთ, უსაფრთხოა ისეთ სეზონზე დაგეგმოთ სამუშაოები, როდესაც ნაკლებია ნალექის მოსვლის ალბათობა. ასე დააზღვევთ უხვი ნალექით სახლის დაზიანების რისკს. ასევე, თუ თქვენ გიწევთ კედლების გალესვა და იატაკის მოსწორება ბეტონით, სასურველია სამუშაოები თბილ პერიოდში დაიგეგმოს, რომ სწრაფად გაშრეს და არ დაზიანდეს, მაგალითად, ყინვის გამო.

დააზუსტეთ რემონტზე მომუშავე გუნდის გამოცდილება 

დაადგინეთ, რამდენად აქვთ ხელოსნებს  იმ საქმის კეთების გამოცდილება, რისთვისაც მათ დაიქირავებთ. მაგალითად, შესაძლოა თქვენ გსურდეთ ინტერიერში ისეთი შტრიხის შეტანა, რომელიც მათ პრაქტიკაში არ ჰქონიათ და  აღმოჩნდეს რომ სამუშაოზე დაგთანხმდნენ, თუმცა პრაქტიკულად ვერ ასრულებენ.

დააზუსტეთ სარემონტო იარაღების საჭიროება

ხშირ შემთხვევაში სარემონტო იარაღების დიდი ნაწილი საკმაოდ ძვირადღირებულია და გამოყენების მხრივაც თავისი სპეციფიკა აქვს. შესაბამისად გუნდის დაქირავებასთან ერთად სასურველია დაადგინოთ, აქვთ თუ არა მათ ყველა საჭირო აღჭურვილობა და დანადგარი თუ თქვენ მოგიწევთ მათი შეძენა ან დაქირავება.

დააზუსტეთ მომსახურების ღირებულების გადახდის გრაფიკი

თქვენი ფულადი სახსრების უკეთ დაგეგმვისთვის, უმჯობესია, თუ თავიდანვე გეცოდინებათ, როდის გიწევთ მსხვილი გადასახდელების გასტუმრება. მნიშვნელოვანია სამუშაო გუნდთან დასაწყისშივე შეთანხმდეთ ანაზაღაურების გადახდის საკითხზე. იქიდან გამომდინარე, რომ მასშტაბური სარემონტო სამუშაოები ხშირად ერთ თვეზე მეტხანს გრძელდება, შესაძლოა არც თქვენთვის და არც დაქირავებული ხელოსნისთვის არ იყოს ხელსაყრელი მომსახურების ღირებულების ერთჯერადად გადახდა. აპრობირებული პრაქტიკაა მთლიანი თანხის დაყოფა ნაწილებად და დროის პროპორციულად გადახდა. მაგალითად, თუ სამუშაოების დასრულება დაიგეგმა 2 თვეში, ხოლო გადასახდელი თანხა 1 პირისთვის 2,000 ლარია, შეიძლება, შეთანხმდეთ ოთხ ნაწილად თანხის გადახდის პრინციპზე. ამ შემთხვევაში ყოველი თვის შუაში და დასასრულს დასაქმებული მიიღებს 500 ლარს და პროექტის დასასრულს მისი სრული ანაზღაურება იქნება 2,000 ლარი. ასევე, გავრცელებული პრაქტიკაა, შესრულებული სამუშაოს პროპორციულად თანხის გადახდა. მაგალითად, თუ შესრულდა სამუშაოს ნახევარი, ანაზღაურების სახით გაიცემა შეთანხმებული თანხის ნახევარი. ასევე შეგიძლიათ, შეიმუშაოთ ანაზღაურების გაცემის სხვა, ინდივიდუალური სქემაც.

განსაზღვრეთ რემონტის სავარაუდო პერიოდი

სამუშაო გუნდის შეკრებასა და მათთან სამუშაო სპეციფიკის განხილვასთან ერთად დაგეგმეთ რემონტის მიმდინარეობის პერიოდი. მნიშვნელოვანია, სწორად დაგეგმოთ და გააკონტროლოთ სამუშაოს მიმდინარეობა, რათა თავიდან აირიდოთ გაუთვალისწინებელი დროითი და მატერიალური დანახარჯი.

განსაზღვრეთ, როდისაა ხელსაყრელი საჭირო მასალის შესყიდვა

გარდა დასაწყობების პრობლემისა, მასალის შესყიდვა შესაძლოა დროში რთულად დასაგეგმი აღმოჩნდეს. განსაკუთრებთ ეს დეკორატიულ მასალას ეხება. თუ თქვენ განსაზღვრული გაქვთ მასალის ფერი, ფორმა და რაოდენობა, შეიძლება, გაგიჭირდეთ ზუსტი ანალოგის მოძიება. შესაბამისად, დაგჭირდებათ ან სხვა მასალის არჩევა ან სასურველი მასალის შეკვეთა, რაც დროსთან იქნება დაკავშირებული. მნიშვნელოვანია, რომ მასალის მოძიების თადარიგი ისე დაიჭიროთ, რომ არ შეფერხდეს მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები და ყველა ეტაპზე გქონდეთ საჭირო რაოდენობის მასალა შესყიდული.