კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

რას ემსახურება საკრედიტო რეპორტის არსებობა?

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პრინციპების მიხედვით სესხის გაცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია მსესხებლისთვის დამატებითი სიკეთის/სარგებლის მომტანი, თუ მისი დაბრუნების ალბათობა საკმაოდ მაღალია და სესხის გადახდა მას მძიმე ტვირთად არ დააწვება. საკრედიტო განაცხადის განხილვის დროს, საკრედიტო რეპორტში მითითებული გადახდის ქცევისა და მიმდინარე ვალდებულებების გადამოწმება საშუალებას იძლევა შეფასდეს მსესხებლის გადახდისუნარიანობა. შესაბამისად, თუ კრედიტის აღებას გადაწყვეტთ, გაითვალისწინეთ, რომ სესხის გამცემი ორგანიზაცია სესხის გაცემაზე გადაწყვეტილების მიღების მიზნით გაეცნობა თქვენს საკრედიტო რეპორტს და გააანალიზებს მასში მოცემულ ინფორმაციას.