კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები

ამ მენიუში თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ იმ ორგანიზაციების ჩამონათვალს, რომლებიც რეგისტრირდებიან ან ლიცენზიას იღებენ საქართველოს ეროვნულ ბანკში. მათი საქმიანობა და ფუნქციები განსხვავებულია. შესაბამისად, განსხვავებულია ეროვნული ბანკის მხრიდან მათი ზედამხედველობის წესი და ამ ორგანიზაციების ვალდებულებებიც. თუმცა, ნებისმიერი მათგანი ვალდებულია დაიცვას მომხმარებლის უფლებები, რომლებიც მინიმუმ მათთვის ცხადი და უტყუარი ინფორმაციის მიწოდებაში გამოიხატება.