კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

რა შეკითხვები უნდა დასვათ ფინანსურ ორგანიზაციასთან

როგორც წესი საკრედიტო ორგანიზაცია და მსესხებელი ერთმანეთისთვის კარგი პარტნიორები არიან. პირველი თავისი პროდუქტის რეალიზაციას ახდენს, თქვენ კი მისი დახმარებით ამა თუ იმ საჭიროებასა თუ სურვილს აფინანსებთ. ამდენად, სასურველია ეს პარტნიორობა ურთიერთნდობას ეფუძნებოდეს. კონკრეტული საკრედიტო პროდუქტის შემოთავაზებასთან ერთად, საკრედიტო ორგანიზაციას ასევე კარგად შეუძლია პასუხისმგებლიანი და გონივრული რჩევებიც გაგიზიაროთ. ქვემოთ იხილეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი კითხვა, რომლებიც სესხთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე საკრედიტო ორგანიზაციას შეგიძლიათ დაუსვათ: 

ალტერნატივების შესახებ

  • თქვენი მიზნებიდან გამომდინარე, რომელიმე სხვა სესხის ალტერნატივას ხომ არ შემოგთავაზებდათ ან გირჩევდათ?
  • თუ არსებობს სხვა შემოთავაზებები, რა უპირატესობები და რისკები აქვთ მათ? რომელი დამატებითი პროდუქტით სარგებლობას გირჩევდათ და რატომ?

დამატებითი გადასახდელების შესახებ

  • ხომ არ გაქვთ ისეთი გადასახდელები, რაც არ არის გათვალისწინებული სესხის გრაფიკში? მაგალითად, ანგარიშის მომსახურების საკომისიო.
  • რა პირობებით გადმოგეცემათ და რა უნდა იცოდეთ სხვა თანამდევი ფინანსური პროდუქტების შესახებ? მაგალითად, სავალდებულო დაზღვევის არსებობისას რა უნდა იცოდეთ, თუ სადაზღვევო შემთხვევა დადგა?
  • არსებობს კიდევ სხვა გადასახადები, რაც უნდა გადაიხადოთ, მაგალითად, სავალდებულო დაზღვევა? რა არის სესხების ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი თითოეული შემოთავაზების შემთხვევაში?

ხელშეკრულების პირობების შესახებ

  • რა ინფორმაციას მოიცავს ხელშეკრულება, მისი თავსართი და რა ხარჯები ახლავს თან სესხის აღებას? რა მნიშვნელოვანი საკითხები უნდა გავითვალისწინო სესხის დაფარვის პერიოდში?
  • რა პირობებია განსაზღვრული სესხის წინსწრებით და/ან გრაფიკის მიხედვით დასაფარად?

აღნიშნული შეკითხვების დასმა და მათზე პასუხის მოსმენა ორი მიმართულებით დაგეხმარებათ. პირველი, სასესხო პროდუქტთან დაკავშირებით ამ საქმის ექსპერტის მოსაზრებებს მოისმენთ და, შესაძლოა, ისეთი ნიუანსების შესახებ შეიტყოთ, რომელზეც მანამდე არ გიფიქრიათ. და მეორე, მიღებული პასუხებიდან გამომდინარე, დაფიქრდებით იმაზეც, რამდენად სანდო და კომპეტენტურია თქვენი კრედიტორი. როგორც აღვნიშნეთ, ის თქვენი პარტნიორია და თან არც ისე ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ პარტნიორი თქვენთვის მისაღები კრიტერიუმების მიხედვით შეარჩიოთ.