კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

პუბლიკაციები

ბროშურა "ჯიბის ფინანსისტი"

ბროშურა "ჯიბის ფინანსისტი"

ბროშურა "ჯიბის ფინანსისტი" ფონდმა "შპარკასე საქართველომ", საქართველოს ეროვნული ბანკის ჩართულობით, "პასუხისმგებლიანი დაფინანსების" პროექტის ფარგლებში შეიმუშავა. 

ბროშურაში აღწერილია ისეთი თემები, როგორებიცაა საფინანსო პროდუქტები, ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები, თავსართის ნიმუში, საკრედიტო ციკლი და მომხმარებელთა უფლებები. 

ბროშურაში მოცემული ინფორმაცია სასარგებლო და საინტერესო იქნება ფინანსური სექტორის ნებისმიერი მომხმარებლისთვის. აქ მოცემული რჩევები მათ ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობაში, სასურველი პროდუქტის სწორად შერჩევასა და ამ პროდუქტით პასუხისმგებლიან და გონივრულ სარგებლობაში დაეხმარებათ. 

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტრო (BMZ).  

ბროშურის ელექტრონული ვერსია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვისაა ხელმისაწვდომი: 

სხვა პუბლიკაციები