კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ტრენინგის მასალები მოქალაქეობის მასწავლებლებისთვის

სასწავლო მასალები

დამხმარე სასწავლო მასალები

 

პრეზენტაციები

 

ტრენერის გზამკვლევი

 

ონლაინ კითხვარების ბმულები

გთხოვთ შეავსებინოთ ტრენინგის მონაწილეებს ტრენინგის დაწყებამდე პრე-კითხვარი

გთხოვთ შეავსებინოთ ტრენინგის მონაწილეებს ტრენინგის დასრულების შემდეგ პოსტ-კითხვარი