კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

ფინედუ ემიგრანტებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის ტრენინგს გეგმავს

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, ფინანსური განათლების განახლებული სტრატეგიით, სხვა სიახლეებთან ერთად, რამდენიმე ახალი სამიზნე ჯგუფიც განსაზღვრა - მათ შორის არიან მიგრანტებიც. კვლევები ადასტურებს, რომ მიგრანტების ოჯახის წევრების დიდი ნაწილი სრულადაა დამოკიდებული გზავნილებზე და დროსთან ერთად მათი ფინანსური მდგომარეობა უკეთესობისკენ პრაქტიკულად არ იცვლება. საქართველოს ეროვნული ბანკისა და ფინედუს  მიზანია, ემიგრანტები და მათი ოჯახის წევრები დააფიქროს ისეთ საკითხებზე როგორებიცაა: ბიუჯეტის შექმნა, სწორი ფინანსური მიზნების დასახვა, მიზნისთვის დანაზოგის გაკეთება, ასევე, იმ შესაძლებლობების გაცნობა, რომლებსაც მათ ფინანსური ბაზარი სთავაზობს. ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება ადამიანებს ეხმარება წარმატებული ფინანსური მომავლის შექმნაში. 

სწორედ სტრატეგიის ამოცანებიდან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნული ბანკის საგანმანათლებლო პლატფორმა ფინედუ (www.finedu.gov.ge) საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ქ. თბილისში 21 ნოემბერს ემიგრანტებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ტრენინგს ჩაატარებს.  

ტრენინგი მიზნად ისახავს ემიგრანტებისა და მათი ოჯახის წევრების მხარდაჭერას. ტრენინგის მოდულის შემუშავებას მცირე კვლევითი სამუშაოებიც უძღოდა წინ, რომლის შედეგადაც გამოიკვეთა რამდენიმე ძირითადი საკითხი, რომლის ცოდნა დაეხმარება ემიგრანტებს საკუთარი ფინანსების ეფექტიანად განკარგვაში. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე აიგო ტრენინგის თემატიკაც, რომელიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ინფორმაცია ფინანსური პროდუქტების შესახებ, რჩევები, რომელიც დაეხმარება ემიგრანტებსა და მათი ოჯახის წევრებს ინფორმირებული და სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღებაში, ბიუჯეტის დაგეგმვის მეთოდები მეტი დანაზოგის გაკეთების მიზნით, ასევე, სად და როგორ შეუძლიათ ინვესტირება და სხვა. 

ტრენინგის ფორმატი მცირე ლექციებსა და მონაწილეთა აქტიურ ჩართულობას ითვალისწინებს. 

ტრენინგში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერი ასაკის ემიგრანტს ან ემიგრანტის ოჯახის წევრს, რომელიც 21 ნოემბერს იქნება საქართველოში და დაინტერესებულია ზემოთ აღნიშნული საკითხებით.

ტრენინგზე დასწრება უფასოა. მონაწილეები შეირჩევიან სარეგისტრაციო ფორმით, მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია და დაკავშირება მოხდება რეგისტრირებულთა რიგითობის შესაბამისად. 

მეტი ინფორმაცია იხილეთ ამ ბმულზე