კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

მოიწვიე ფინედუ კლასში 2023 _ პარტნიორების დესპანები

დარეგისტრირებული სკოლის მასწავლებლებთან დეტალების დასაზუსტებლად გამოსაყენებელი სკრიპტი.
გთხოვთ, გამოიყენოთ მასწავლებლებთან პირველი ზარისას:

 

პარტნიორების დესპანებთან ჩატარებული შეხვერდის ჩანაწერი:

https://www.youtube.com/watch?v=r0K4nZn2IGs

 

III-IV კლასი

 

V-VI კლასი

 

VII-IX კლასი 

 

მოკლემეტრაჟიანი ვიდეო დაზოგვის დღის შესახებ

ანიმაციური ვიდეო

მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ვიდეო ფინედუ მსოფლიო დაზოგვის დღის შესახებ