კატეგორიები

ნავიგაცია

ჩემი ფინანსური მეგზური

პირადი ფინანსების მართვის ონლაინ კურსი წარმატებით დასრულდა

ფინანსური განათლების პორტალის "ფინედუს" გუნდმა დაასრულა ონლაინ შეხევდრების სერია თემაზე "პირადი ფინანსების მართვა". ონლაინ შეხვედრები განკუთვნილი იყო ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, ვისაც სურდა  პირადი ფინანსების მართვის საკითხებში ცოდნის გაღრმავება.

შეხვედრები ჩატარდა 5 სესიად. თოთოეული სესია ეთმობოდა კონკრეტულ თემას პირადი ფინანსების მართვის საკითხებიდან.

ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ შეხვედრების ვიდეოჩანაწერები და პრეზენტაციები სესიების მიხედვით.

I სესია - პირადი ბიუჯეტი

სესია I, პირადი ბიუჯეტი

 • პირადი ბიუჯეტის მნიშვნელობა
 • პირადი ბიუჯეტის შედგენა
 • ბიუჯეტირების მეთოდები
 • ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებული სირთულეები

II სესია - დაზოგვა და დეპოზიტები

სესია II, დაზოგვა და დეპოზიტები

 • დაზოგვის არსი
 • დაზოგვის მიზნები
 • დაზოგვის სახეები - საბანკო დეპოზიტები
 • დაზოგვასთან დაკავშირებული სირთულეები

III სესია - სესხება

სესია III, სესხება

 • სესხი და მასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობა
 • საპროცენტო განაკვეთის ტიპები
 • როგორ ხდება პროცენტის დაანგარიშება - სესხის გრაფიკი
 • სესხის ტიპები
 • თანამსესხებლობა, თავდებობა, უზრუნველყოფა
 • სესხის გაცემა და მასთან დაკავშირებული საკითხები

IV სესია - ფინანსური უსაფრთხოება 

სესია IV, ფინანსური უსაფრთხოება

 • ფინანსური უსაფრთხოების არსი
 • ფინანსური უსაფრთხოების დაცვის ზომები
 • ფინანსური თაღლითობის სახეები
 • ფინანსური უსაფრთხოება ინტერნეტში
 • ფინანსური უსაფრთხოება ინტერნეტ და მობილბანკით სარგებლობისას

V სესია - მომხმარებლის უფლებები

სესია V, მომხმარებლის უფლებები

 • რისთვის გვჭირდება მომხმარებლის უფლებების დაცვა
 • მარეგულირებელი ჩარჩო საქართველოში
 • რა უნდა ვიცოდეთ ჩვენი უფლებების შესახებ